DEVOLUCIONS I REEMBOSSAMENTS

CONDICIONS DE LA BOTIGA EN LÍNIA

RESUM

Aquest lloc web està operat per Ferment 9 (M.C. Y1243274-T). En tot el lloc web, els termes «nosaltres», «ens» i «el nostre» es refereixen a Ferment 9. Ferment 9 ofereix aquest lloc web, incloent-hi tota la informació, eines i serveis que posem a disposició de vostè (l’usuari) amb la condició que aquest accepta tots els termes, condicions, polítiques i advertències aquí incloses.

En visitar el nostre lloc web i / o adquirir algun dels nostres productes, l’usuari estarà fent servir els nostres «Serveis» i accepta sotmetre als següents termes i condicions («Condicions d’ús», «Condicions», inclosos els termes, condicions i polítiques addicionals aquí esmentats i / o accessibles mitjançant enllaços. Aquestes Condicions d’ús s’aplicaran a tots els usuaris del lloc web, inclosos, entre d’altres, visitants, proveïdors, clients, comerciants i / o contribuïdors de continguts.

Si us plau, llegiu les Condicions d’ús atentament abans d’accedir al nostre lloc web o utilitzar-lo. En accedir o fer ús de qualsevol part d’aquest lloc web, accepta sotmetre’s a aquestes Condicions d’ús. Si no està conforme amb tots els termes i condicions d’aquest acord, no podrà accedir al lloc web ni utilitzar cap dels serveis. Atès que aquestes Condicions d’ús es consideren una oferta, la seva acceptació es limita expressament al seu contingut.

Qualsevol nova característica o eina que s’afegeixi a la botiga actual també es regirà per les Condicions d’ús. Podeu revisar la versió més recent de les Condicions d’ús en qualsevol moment en aquesta pàgina. Reservat el dret d’actualitzar, canviar o substituir qualsevol part d’aquestes Condicions d’ús publicant actualitzacions i / o modificacions en el nostre lloc web. És responsabilitat de l’usuari revisar periòdicament aquesta pàgina per veure si s’han produït canvis. L’ús continuat del lloc web o l’accés al mateix després de la publicació de qualsevol canvi constitueix una acceptació de tal canvi.

La nostra botiga està allotjada en Wpengine i funciona amb WordPress i Woocommerce. Aquestes empreses ens proporcionen la plataforma de comerç electrònic que ens permet comercialitzar els nostres productes i serveis.

ARTICLE 1 – CONDICIONS DE LA BOTIGA EN LÍNIA

A l’acceptar les presents Condicions d’ús, l’usuari manifesta haver assolit la majoria d’edat en el seu estat o província de residència, o ser major d’edat en el seu estat o província de residència i autoritzar-nos per permetre que qualsevol dependent seu menor d’edat utilitzi aquest lloc web.

No podrà utilitzar els nostres productes per a cap finalitat il·legal o no autoritzada, ni podrà infringir cap llei aplicable al seu territori en usar els Serveis (inclosa, entre d’altres, la legislació en matèria de drets d’autor).

No podrà transmetre cap virus, cuc ni cap codi de caràcter destructiu.

Qualsevol incompliment o violació de qualsevol de les Condicions comportarà la finalització immediata dels Serveis.

ARTICLE 2- CONDICIONS GENERALS

Reservat el dret de denegar serveis a qualsevol persona per qualsevol motiu i en qualsevol moment.

L’usuari accepta que la seva informació (sense incloure la informació de la targeta de crèdit) podrà ser transferida sense xifrar i ser sotmesa a (a) transmissions entre diferents xarxes; i (b) modificacions per complir i adaptar-se als requisits tècnics de les xarxes o dispositius connectats. La informació sobre targetes de crèdit sempre serà encriptada abans de ser transferida entre xarxes.

L’usuari es compromet a no reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar cap part del Servei ni de l’ús o accés al servei, ni cap contacte que figuri al lloc web a través del qual es presta el servei, sense la nostra autorització expressa per escrit.

Els títols dels diferents apartats d’aquest acord s’inclouen únicament per a una major comoditat i no limiten ni afecten de cap altra manera aquestes Condicions.

ARTICLE 3 – INFORMACIÓ PRECISA, COMPLETA I ACTUALITZADA

No ens fem responsables si alguna informació facilitada al lloc web és incorrecte, està incompleta o no està actualitzada. El material d’aquest lloc web s’ofereix amb fins informatius generals únicament, i no s’ha d’utilitzar com a únic fonament per prendre decisions sense consultar fonts d’informació primàries més precises, més completes o més actualitzades. L’usuari que confiï en els materials d’aquest lloc web ho fa pel seu compte i risc.

Aquest lloc web pot contenir alguna informació històrica. Per la seva pròpia naturalesa, la informació històrica no està actualitzada, i s’ofereix únicament a manera de referència. Reservat el dret de modificar els continguts del lloc web en qualsevol moment, però no tenim cap obligació d’actualitzar la informació. L’usuari accepta que és responsabilitat seva comprovar si hi ha modificacions en el nostre lloc web.

ARTICLE 4 – MODIFICACIONS DELS SERVEIS I PREUS

Els preus dels nostres productes es poden modificar sense previ avís.

Reservat el dret de modificar o deixar de prestar els Serveis (o qualsevol part o contingut dels mateixos) en qualsevol moment sense previ avís.

No serem responsables davant l’usuari ni davant de tercers per qualsevol modificació, canvi de preus, suspensió o interrupció dels Serveis.

ARTICLE 5 – PRODUCTES O SERVEIS (segons escaigui)

Determinats productes o serveis podran estar disponibles exclusivament en línia a través del lloc web. Aquests productes o serveis poden tenir quantitats limitades i el seu canvi o devolució es realitzarà únicament d’acord amb la nostra Política de devolucions.

Hem fet tot el que estava a les nostres mans per mostrar de la manera més precisa possible els colors i imatges dels productes que estan a la botiga. No podem garantir que el monitor del seu ordinador reprodueixi aquests colors de forma exacta.

Reservat el dret, encara que no tenim l’obligació, de limitar les vendes dels nostres productes o serveis a qualsevol persona, regió geogràfica o àrea jurisdiccional. Podrem exercir aquest dret en cada cas de forma independent. Reservat el dret de limitar les quantitats de qualsevol producte o servei que oferim. Totes les descripcions o preus de productes podran ser modificats en qualsevol moment sense previ avís segons considerem oportú. Reservat el dret de retirar de la venda qualsevol producte en qualsevol moment. Qualsevol oferta relativa a qualsevol producte o servei ofert en aquest lloc web serà nul·la en els casos en què estigui prohibida.

No garantim que la qualitat de cap producte, servei, informació o un altre material adquirit o obtingut per l’usuari compleixi les seves expectatives, ni la correcció de qualsevol error del Servei.

ARTICLE 6 – CORRECCIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL COMPTE I DE FACTURACIÓ

Reservat el dret de rebutjar qualsevol comanda realitzada. Podrem, segons ho considerem oportú, limitar o cancel·lar les quantitats adquirides per persona, per domicili o per comanda. Aquestes restriccions podrien incloure comandes efectuades des del mateix compte de client, la mateixa targeta de crèdit, o que utilitzin la mateixa adreça de facturació o enviament. En cas que realitzem algun canvi o cancel·lem una comanda, podrem tractar d’avisar a l’usuari utilitzant l’adreça de correu electrònic, l’adreça de facturació o el número de telèfon facilitats al realitzar la comanda. Reservat el dret de limitar o prohibir comandes que, segons el nostre criteri, semblin haver estat realitzats per comerciants, revenedors o distribuïdors.

L’usuari es compromet a facilitar informació actualitzada, completa i correcta per a totes les compres realitzades a la nostra botiga. Es compromet igualment a actualitzar sense dilacions indegudes la informació del seu compte i altres dades, inclosa la seva adreça de correu electrònic i el número i data de caducitat de la targeta de crèdit, de manera que puguem completar les seves transaccions i contactar amb ell segons sigui necessari .

Més detalls a la nostra Política de devolucions.

ARTICLE 7 – EINES OPCIONALS

Podrem oferir accés a eines de tercers (proveïdors externs) que no supervisem, i sobre les quals no tenim cap control ni influència.

L’usuari reconeix i accepta que oferim accés a aquestes eines tal i com estiguin i segons disponibilitat, sense cap garantia, manifestació ni condició de cap tipus i sense que això representi un suport per part nostra. No tindrem cap responsabilitat en relació amb l’ús que l’usuari faci de les eines opcionals de tercers.

Qualsevol ús de les eines opcionals ofertes a través del lloc web es realitzarà íntegrament per compte i risc de l’usuari, que haurà d’assegurar de conèixer i acceptar les condicions sota les que els proveïdors externs ofereixen aquestes eines.

En el futur també podrem oferir nous serveis i / o funcions a través del lloc web (incloent-hi la publicació de noves eines i recursos). Aquestes funcions i / o serveis també estaran subjectes a les presents Condicions d’ús.

Article 8. – ENLLAÇOS DE TERCERS

Determinats continguts, productes i serveis disponibles a través dels nostres Serveis poden incloure materials de tercers.

Els enllaços de tercers en aquest lloc web podran redirigir a llocs web de tercers que no tenen relació amb nosaltres. No ens fem responsables d’examinar o avaluar el contingut o correcció de qualsevol material o lloc web de tercers ni de cap altre material, producte o serveis de tercers, i no oferim garanties ni acceptem cap responsabilitat en relació amb aquests continguts.

No serem responsables per cap dany o perjudici relacionat amb la compra o ús de béns, serveis, recursos, continguts o qualsevol altra transacció realitzada en relació amb llocs web de tercers. Si us plau, llegeixi atentament les polítiques i pràctiques dels proveïdors externs i asseguri’s de comprendre-les abans de participar en cap transacció. Qualsevol queixa, reclamació, dubte o consulta relativa a productes de tercers haurà de ser dirigida al proveïdor extern corresponent.

ARTICLE 9 – COMENTARIS DELS USUARIS, VALORACIONS I ALTRES COMUNICACIONS

Si, a petició nostra, l’usuari envia determinades comunicacions (per exemple, per participar en concursos) o motu proprio ens envia idees creatives, recomanacions, propostes, plans o altres materials, ja sigui en línia, per correu electrònic, per correu postal o d’una altra manera (denominats col·lectivament «comentaris»), l’usuari accepta que podrem, en qualsevol moment i sense cap restricció, editar, copiar, publicar, distribuir, traduir i utilitzar de qualsevol altra manera i en qualsevol mitjà qualsevol comentari que ens hagi enviat . No tenim ni tindrem cap obligació de (1) preservar la confidencialitat de cap comentari; (2) pagar cap compensació pels comentaris ni (3) respondre a cap comentari.

Podrem, encara que no tenim l’obligació de fer-ho, supervisar, editar o eliminar continguts que al nostre entendre siguin il·lícits, ofensius, amenaçadors, difamatoris, pornogràfics, obscens o inacceptables per qualsevol altre motiu, o que violin la propietat intel·lectual de qualsevol part o les presents Condicions d’ús.

L’usuari es compromet a que els seus comentaris no violin cap dret de tercers, inclosos drets de propietat intel·lectual, marques comercials, privacitat, personalitat o altres drets personals o de propietat. També accepta que els seus comentaris no podran contenir material difamatori o que sigui il · legal, abusiu o obscè, ni que contingui virus informàtics o un altre malware que pugui afectar de qualsevol manera el funcionament dels Serveis o qualsevol lloc web relacionat. L’usuari no podrà utilitzar una adreça de correu electrònic falsa, fer-se passar per una altra persona ni actuar de forma enganyosa amb nosaltres o amb els proveïdors externs respecte a l’origen de qualsevol comentari. L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol comentari que realitzi, inclosa la correcció del seu contingut. No ens fem responsables per cap comentari publicat per l’usuari o terceres parts.

ARTICLE 10. – INFORMACIÓ PERSONAL

L’enviament d’informació personal a la botiga es regirà per la nostra Política de privacitat. Veure la nostra Política de privacitat.

ARTICLE 11. – ERRORS, INEXACTITUDS I OMISSIONS

Ocasionalment pot haver informació al nostre lloc web o en els Serveis que contingui errors tipogràfics, imprecisions o omissions relacionades amb descripcions de productes, preus, promocions, ofertes, costos d’enviament de productes, terminis d’enviament i disponibilitat. Reservat el dret a corregir qualsevol error, imprecisió o missió, així com a canviar o actualitzar informació o cancel·lar comandes si qualsevol informació dels Serveis o qualsevol lloc web relacionat és incorrecte, en qualsevol moment i sense previ avís (fins i tot després que el usuari hagi realitzat la seva comanda).

No assumim cap obligació d’actualitzar, corregir ni aclarir informació dels Serveis ni en cap lloc web relacionat, inclosa, entre d’altres, informació relativa a preus, excepte en els casos en què ho exigeixi la legislació vigent. Cap data d’actualització o renovació específica esmentada als Serveis amb qualsevol lloc web relacionat s’ha de prendre com a indicador de que tota la informació dels Serveis o qualsevol lloc web relacionat ha estat modificada o actualitzada.

ARTICLE 12. – USOS PROHIBITS

A més d’altres prohibicions que es puguin establir en les Condicions d’ús, l’usuari no podrà utilitzar el lloc web ni el seu contingut: (a) per a fins il·legals; (B) per sol·licitar a altres persones que realitzin o participin en activitats il·legals; (C) de manera que violi qualsevol reglament, normativa o llei internacional, federal, provincial o estatal, o qualsevol ordenança local; (D) per infringir o violar els nostres drets de propietat intel·lectual o els drets de propietat intel·lectual de tercers; (E) per assetjar, maltractar, insultar, danyar, difamar, calumniar, denigrar, intimidar o discriminar per raó de gènere, orientació sexual, religió, ètnia, raça, edat, origen nacional o discapacitat; (F) per enviar informació falsa o enganyosa; (G) per pujar o transmetre virus o qualsevol altre tipus de codi maliciós que pugui ser usat de qualsevol forma que afecti el funcionament o explotació dels Serveis o qualsevol lloc web relacionat, llocs web aliens o la xarxa d’Internet; (H) per obtenir o rastrejar la informació personal d’altres persones; (I) per enviar correu brossa, fer phishing, pharming, pretexting o scraping o utilitzar rastrejadors o aranyes web; (J) per a fins obscens o immorals qualssevol; (K) per menyscabar o sortejar els sistemes de seguretat del Servei o de qualsevol lloc web relacionat, llocs web de tercers o de la xarxa d’Internet. Reservat el dret a restringir l’ús del Servei o de qualsevol lloc web relacionat en cas d’incompliment de les disposicions sobre usos prohibits.

ARTICLE 13 – EXCLUSIÓ DE GARANTIES; LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

No garantim, manifestem ni assegurem que l’ús del servei es pugui realitzar sempre de forma ininterrompuda, ràpida, segura o sense errors.

No garantim que els resultats que es puguin obtenir en utilitzar el servei siguin precisos o fiables.

L’usuari accepta que en determinats moments podrem suspendre el servei durant períodes indefinits o cancel·lar el servei en qualsevol moment sense previ avís.

L’usuari accepta expressament que l’ús que faci del servei, o la seva incapacitat per utilitzar-lo, es fan pel seu compte i risc. El servei i tots els productes i serveis obtinguts a través d’ell s’ofereixen (excepte on indiquem expressament el contrari) tal i com estan i segons disponibilitat, sense cap manifestació, garantia o condició de cap tipus, explícita ni implícita, inclosa qualsevol garantia o condició implícita de comerciabilitat, qualitat comercial, adequació per a un fi concret, durabilitat, titularitat i absència d’infraccions.

Ferment 9 i els nostres administradors, directius, empleats, socis, agents, contractistes, becaris, proveïdors, prestadors de serveis o llicenciataris no seran en cap cas responsables per cap lesió, pèrdua, reclamació ni per danys directes, indirectes, suplementaris, punitius, especials o emergents de cap tipus, inclosos, entre d’altres, lucre cessant, pèrdua d’estalvis, pèrdua de dades, costos de substitució o qualsevol dany similar, ja sigui per responsabilitat contractual o extracontractual (inclosa negligència), responsabilitat objectiva o altres, en relació amb l’ús de qualsevol servei o producte obtingut utilitzant el servei, o per qualsevol altra reclamació relacionada d’alguna manera amb l’ús del servei o qualsevol producte, inclosos, entre d’altres, qualsevol error o omissió en qualsevol contingut, qualsevol pèrdua o dany de qualsevol tipus sofert com a conseqüència de l’ús del servei o de qualsevol contingut (o producte) publicat, transmès o facilitat d’una altra manera a través del servei, fins i tot quan hi hagués advertències al respecte. Atès que alguns estats o jurisdiccions no permeten l’exclusió o limitació de la responsabilitat per danys suplementaris o emergents, en aquests estats o jurisdiccions la nostra responsabilitat quedarà limitada al grau màxim que permeti la legislació aplicable.

ARTICLE 14 – EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

L’usuari accepta eximir i alliberar de tota responsabilitat a Ferment 9 ia les nostres matrius, filials, afiliats, socis, directius, administradors, agents, contractistes, llicenciataris, prestadors de serveis, subcontractistes, proveïdors, becaris i empleats per qualsevol reclamació o demanda, inclosos els corresponents honoraris dels advocats, relacionats amb l’incompliment de les presents Condicions d’ús o dels documents que inclouen a manera de referència, o amb l’incompliment de qualsevol llei o la violació dels drets de tercers per part de l’usuari.

ARTICLE 15 – SEPARABILITAT

En cas que alguna disposició de les presents Condicions d’ús resulti il·legal, nul·la o inaplicable, aquesta disposició és aplicable en la mesura que ho permeti la llei, i la part no aplicable es considerarà eliminada de les presents Condicions d’ús; tal determinació no afectarà la validesa i aplicabilitat de les disposicions restants.

ARTICLE 16 – EXTINCIÓ

Les obligacions i responsabilitats de les parts adquirides abans de la data d’extinció del present acord seguiran existint amb caràcter general després d’aquesta data.

Aquestes Condicions d’ús seran efectives fins que siguin rescindides per alguna de les parts. Pot rescindir les presents Condicions d’ús en qualsevol moment notificant-nos que no desitja seguir utilitzant els nostres Serveis o deixant d’utilitzar el nostre lloc web.

Si al nostre parer l’usuari ha incomplert qualsevol condició o disposició d’aquestes Condicions d’ús, o sospitem que ho ha fet, també podrem rescindir aquest acord en qualsevol moment sense notificació prèvia, i l’usuari seguirà sent responsable per tots els imports deguts fins la data de rescissió inclusivament; d’igual manera, podrem denegar accés als nostres Serveis o a qualsevol part dels mateixos.

ARTICLE 17 – COMPONENTS DE L’ACORD

El no exercici o aplicació per la nostra part de qualsevol dret o disposició de les Condicions d’ús no constituirà una renúncia a aquest dret o disposició.

Les presents Condicions d’ús i qualsevol política o norma de funcionament que publiquem en aquest lloc web o en relació amb el Servei constituiran l’acord entre nosaltres i vostè com a usuari, i regiran l’ús del Servei substituint a qualsevol acord, comunicació o proposta anteriors o simultanis, ja siguin orals o escrits, entre l’usuari i nosaltres (inclosa, entre d’altres, qualsevol versió anterior de les Condicions d’ús).

Qualsevol ambigüitat en la interpretació de les Condicions d’ús s’haurà d’interpretar sempre de manera que no perjudiqui la part que ha redactat el document.

ARTICLE 18 – LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes Condicions d’ús i qualsevol acord independent mitjançant el qual li prestem els Serveis es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació aplicable en la ubicació de Carrer de Sepúlveda 135, Baixos 2 – Local, Barcelona, CT, 08011, Espanya.

ARTICLE 19 – MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Pot revisar la versió més recent de les Condicions d’ús en qualsevol moment en aquesta pàgina.

Reservat el dret d’actualitzar, canviar o substituir qualsevol part d’aquestes Condicions d’ús publicant actualitzacions i / o modificacions en el nostre lloc web segons considerem oportú. És responsabilitat de l’usuari revisar periòdicament el nostre lloc web per veure si s’han produït canvis. L’ús o accés continuat al lloc web o al Servei després de la publicació de qualsevol canvi de les Condicions d’ús constitueix una acceptació de tal canvi.

ARTICLE 20 – INFORMACIÓ DE CONTACTE

Pot enviar-nos qualsevol pregunta relativa a les condicions d’ús a l’adreça [email protected].

NORMES DE LES CLASSES DE FERMENTACIÓ

Inscripció i confirmació de la comanda de Ferment 9

Totes les sol·licituds d’inscripció per assistir als nostres cursos i classes programats i els nostres esdeveniments especials poden realitzar-se a través del nostre lloc web. En sol·licitar i adquirir la seva plaça en línia, els assistents es comprometen a acceptar tots els termes i condicions.

Un cop feta la reserva a través de la botiga en línia, s’enviarà un correu electrònic de confirmació.

Política de pagaments de Ferment 9

Cursos / classes particulars / esdeveniments grupals / esdeveniments per equips: Per assistir a una classe programada de Ferment 9 s’exigirà el pagament complet abans de la data de la classe.

S’accepten pagaments amb targeta de crèdit (Stripe) i a través del PayPal.

Un cop completada la seva reserva, rebrà un correu electrònic de confirmació. Aquesta és la confirmació de la seva reserva, i haurà de portar-la a la classe. En cas que hi hagi algun problema amb el pagament, li enviarem un correu electrònic el més aviat possible.

Política de cancel·lació i transferència de Ferment 9

Ferment 9 es reserva el dret a cancel·lar o posposar una classe per motius que incumbeixin a Ferment 9. Si una classe ha estat cancel·lada per baixa assistència, malaltia o qualsevol altre problema que incumbeixi a Ferment 9, tots els alumnes han de ser notificats com a mínim amb 4 hores d’antelació abans de l’hora d’inici de la classe, i s’oferirà l’opció de reservar una altra data o obtenir un reemborsament.

En cas que un alumne hagi de cancel·lar una classe reservada, si la cancel·lació es produeix amb més de 5 dies d’antelació respecte a la classe s’oferirà l’opció de reservar una altra classe que estigui disponible (sempre que hi hagi places) o obtenir un reemborsament. En el cas de cancel·lacions realitzades amb una antelació de 5-3 dies, es cobrarà el 50% o s’oferirà l’opció de canviar de data. En cas de cancel·lació de la classe en les 48 hores anteriors a aquesta, es cobrarà l’import complet de les classe i tampoc es donarà opció de canvi de data.

En cas de cancel·lació d’un sopar o esdeveniment personalitzat amb més de 2 setmanes d’antelació, el client podrà recuperar el seu dipòsit o canviar la data de l’esdeveniment. En cas de cancel·lació amb menys de 2 setmanes d’antelació respecte a l’esdeveniment programat, es cobrarà una tarifa del 50%.

Assistència a classes

Per garantir que les classes es desenvolupen sense problemes, li recomanem que consideri la reserva com si es tractés d’entrades per al teatre i acudeixi a temps per a l’inici de la classe. Li preguem que no arribi amb més de 15 minuts d’antelació abans de l’inici de la classe, ja que estarem ocupats amb els preparatius fins a aquest moment.

Si per qualsevol motiu no pot acudir, avisi’ns el més aviat possible. Vam invertir temps preparant cada classe i comprant aliments frescos per garantir que li oferim els millors ingredients disponibles i l’experiència perfecta per a vostè i la resta de participants.

La nostra adreça és: carrer de Sepúlveda 135, Baixos 2 – Local, 08011 Barcelona; aquí és on tindran lloc les classes.

Què portar: nosaltres li proporcionarem tots els ingredients, davantals i receptes. Si desitja dur-se a casa els aliments preparats, porti envasos adequats (es proporcionaran alguns).

Termes i condicions generals d’assistència a Ferment 9

DRET D’ADMISSIÓ: Ferment 9 es reserva el dret de denegar l’assistència a classe a qualsevol alumne si l’instructor considera que està ebri o pot fer-se mal a si mateix o a qualsevol altre assistent de la classe programada.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT: En participar en una classe / sopar / esdeveniment de Ferment 9 a la que l’alumne / participant vagi a utilitzar o estar pròxim a eines afilades i potencialment perilloses pròpies d’un entorn de cuina, l’alumne eximeix i allibera Matthew Calderisi, a Ferment 9 i als seus empleats de qualsevol responsabilitat per qualsevol dany o lesió soferts durant la seva assistència o visita a Ferment 9. En realitzar el pagament d’una classe / sopar / esdeveniment programat, l’alumne / participant declara comprendre els presents termes i condicions i accepta els riscos inherents a un entorn de cuina.

HORA D’INICI: Les classes impartides per Ferment 9 començaran puntualment. Recomanem als alumnes que arribin amb 10 minuts d’antelació per no perdre l’inici de la seva lliçó.

DANYS / PÈRDUES D’EFECTES PERSONALS: Ferment 9 prendrà totes les mesures de prevenció oportunes, però no assumeix cap responsabilitat pels danys o pèrdues d’objectes deixats al centre abans, durant o després d’una classe / esdeveniment / unció. Ferment 9 no serà responsable pels danys o pèrdues d’efectes personals de tot tipus.

DANYS / PÈRDUES DE PROPIETATS DE FERMENT 9: L’alumne o organitzador de la funció podrà ser responsable des del punt de vista econòmic per qualsevol dany o pèrdua de propietats de Ferment 9 durant la classe / esdeveniment / funció. El cost de reparar qualsevol dany a parets, portes o altres parts de la propietat a conseqüència de conductes inapropiades serà cobrat a la persona o empresa de contractació responsable.

CIRCUMSTÀNCIES ALIENES AL CONTROL DE Ferment 9: En cas que Ferment 9 no pugui oferir-li la classe o funció prevista a causa de circumstàncies alienes al seu control, Ferment 9 no serà responsable per cap cost, danys o despeses que vostè pugui patir o suportar.

LLOC WEB: Aquest lloc web està operat per Ferment 9, que n’és la propietària. L’ús d’aquest lloc web estarà subjecte als nostres termes i condicions.

You have Successfully Subscribed!

X